1) ha egyenlő időtartamok alatt egyenlő utakat tesz meg. A megtett út és az út megtételéhez szükséges idő között egyenes arányosság van. Ezért grafikonon ábrázolva egyenes vonalat kapunk a) Az erő típusai b) A megtett út kiszámítása c) Egyenes vonalú egyenletes mozgás d) Az erő jele 2) ha egyenlő időtartamok alatt több vagy kevesebb utat tesz meg gyorsuló vagy lassuló mozgásról beszélünk.Grafikonon ábrázolva a kapott pontok egy görbe vonalat alkotnak a) A tehetetlenség törvénye: b) Változó mozgás: c) Egyenes vonalú egyenletes mozgás d) kiszámítása 3) A sebesség megmutatja, hogy az időegység alatt a mozgó test mekkora utat tesz meg a) Változó mozgás: b) Tömeg: c) A sebesség d) Az erő kiszámítása: 4) teljes útból és időből számítjuk ki az átlagsebességet. a) Átlagsebesség: b) Az idő kiszámítása: c) kiszámítása d) Egyenes vonalú egyenletes mozgás 5) a nagyon rövid időből és az ez alatt megtett útból számított sebesség a) kiszámítása b) jele: Mértékegysége:  c) Pillanatnyi sebesség: d) Az idő kiszámítása: 6) minden test nyugalomban marad, vagy egyenes vonalúegyenletes mozgást végez mindaddig, amíg ezt az állapotot egy másik test meg nem változtatja. Ez Newton I. törvénye a) Az idő kiszámítása: b) Pillanatnyi sebesség: c) A tehetetlenség törvénye: d) A súlyerő 7) vektormennyiség. Nyíllalábrázoljuk. A nyíl az erő hatásvonala.-Van iránya, ami megmutatja, merre mozdul el a test. Az erő irányát a nyíl mutatja.-Van támadáspontja, ami megmutatja, az erő hol éri a testet. Ez a nyíl kezdőpontja.-Van nagysága. Kisebb erőt kisebb, nagyobb erőt nagyobb nyíllal ábrázolunk a) Egyenes vonalú egyenletes mozgás b) Térfogat: c) Az erő d) kiszámítása 8) -rugalmas erő-izomerő-súrlódási erő-közeg-ellenállási erő--gravitációs erőmezőn keresztül hatnak, ---mágneses erőanélkanélkül, hogy a testhez---elektromos a) Az erő típusai b) Az erő c) A súlyerő d) Egyenes vonalú egyenletes mozgás 9) A testek gyorsuló mozgással esnek a földre a gravitációs kölcsönhatás, vagyis a gravitációs erő hatására. A gravitációs erő iránya függőlegesen lefelé mutat, támadáspontja a test tömegközéppontjában van. Ezért függőlegesen lefele mutató nyíllal ábrázoljuk, mely támadáspontja (kezdete) a test középpontjában van. Jele: Fg a) A gravitációs erő és a súly b) Az idő kiszámítása: c) A sebesség d) Változó mozgás: 10) m a) Az idő kiszámítása: b) kiszámítása c) Átlagsebesség: d) Tömeg: 11) V a) jele: Mértékegysége:  b) Térfogat: c) Az erő d) A gravitációs erő és a súly 12) v [m/s]vagy [km/h]1 m/s a) Átlagsebesség: b) Tömeg: c) jele: Mértékegysége:  d) Térfogat: 13) sebesség = út / idő a) Változó mozgás: b) A súlyerő c) Tömeg: d) kiszámítása 14) s=v*t a) Tömeg: b) A megtett út kiszámítása c) Az erő típusai d) Térfogat: 15) t=s/v a) Az idő kiszámítása: b) A megtett út kiszámítása c) Az erő jele d) Pillanatnyi sebesség: 16) F a) Az erő jele b) kiszámítása c) Átlagsebesség: d) Tömeg: 17) N a) Az erő b) Az erő típusai c) Az erő kiszámítása: d) Tömeg: 18) az erőt amellyel a test felfüggesztését húzza illetve alátámasztását nyomja a) Az erő kiszámítása: b) A súlyerő c) A tehetetlenség törvénye: d) Egyenes vonalú egyenletes mozgás

Tudod vagy bukod? Fizika fogalmak 7. osztály

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?