psihologija - znanost koja proučava duševni život i duševne procese, heroj - onaj koji je izuzetne hrabrosti i požrtvovnosti, kinologija - znanost o psima, bavi se uzgojem i selekcijom pasmina pasa, biblioteka - ustanova u kojoj se čuvaju i posuđuju knjige, andragogija - disciplina pedagogije koja se bavi odgojem i obrazovanjem odraslih, autogram - vlastoručni potpis, protohistorija - svako razdoblje na iskonu čije povijesti,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?