ἆσθμα - astma, βιογραφία - biografija, γεωγραφία - geografija, δέρμα - dermatologija, ἔπος - ep, ζεῦγμα - zeugma, ἠχώ - eho, θεώρημα - teorem, ἱστορία - historiografija, κριτική - kritika, λόγος - logos, Μαραθών - Maraton, νοῦς - nus, ξένος - ksenofob, ὄνομα - onomastika, πρόβλημα - problem, ῥεῦμα - reuma, σύστημα - sistem, τέχνη - tehnika , ὑγιή - higijena, φωνή - fonetika, χρόνος - kronologija, ψυχή - psiha, ᾠδή - oda,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?