Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta., Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ., Az ÚR a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől., Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet., Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?