1) It has got a) fur b) a beak c) a shell d) scales 2) It has got a) scales b) fur c) claws d) a beak 3) It has got a) scales b) claws c) feathers d) a tail 4) It has got a) fur b) a shell c) feathers d) sharp teeth 5) It has got a) a shell b) sharp teeth c) feathers d) scales 6) It has got a) a shell b) scales c) feathers d) fur 7) It has got a) a shell b) claws c) fur d) feathers 8) It hasn't got... a) fur b) sharp teeth c) a beak d) claws 9) It hasn't got a) a beak b) wings c) feathers d) a shell 10) It hasn't got a) scales b) wings c) tail d) fins 11) It hasn't got a) scales b) fur c) claws d) a tail 12) Has it got a long nose? a) Yes, it's got. b) No it hasn't got. 13) Has it got four legs? a) Yes, it's got. b) No it hasn't got. 14) Has it got a long tail? a) No it hasn't got. b) Yes, it's got. 15) Has it got a beak? a) Yes, it's got. b) No it hasn't got. 16) Has it got whiskers? a) No it hasn't got. b) Yes, it's got. 17) Has it got wings? a) No it hasn't got. b) Yes, it's got. 18) It has got... (wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi!) a) fur b) claws c) a shell d) a tail e) sharp teeth f) wings 19) It has got... (wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi!) a) a tail b) scales c) wings d) fur e) fins 20) What is it?/What are these? a) a beak b) a tail c) scales d) fins 21) What is it?/What are these? a) scales b) fur c) wings d) legs 22) What is it?/What are these? a) claws b) wings c) a tail d) teeth 23) What is it?/What are these? a) scales b) claws c) wings d) a beak 24) What is it?/What are these? a) fur b) a beak c) feathers d) wings 25) What is it?/What are these? a) claws b) a tail c) a beak d) fur 26) What is it?/What are these? a) scales b) a tail c) wings d) a beak

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?