3 · 4 - 4 + 4 + 4 , 7 · 5 - 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 2 · 9 - 9 + 9, 4 · 8 - 8 + 8 + 8 +8, 6 · 3 - 3 + 3 + 3 +3 + 3 + 3, 5 · 2 - 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 3 · 6 - 6 + 6 + 6, 4 · 7 - 7 + 7 + 7 + 7 , 8 · 9 - 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9, 5 · 3 - 3 + 3 + 3 +3 + 3,

Множење као сабирање једнаких сабирака

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?