Czym jest myślenie dedukcyjne?, Podaj przykład obserwacji, Co to jest wniosek?, Wymień elementy optyczne mikroskopu., Czym jest myślenie indukcyjne?, Jak dzielimy związki nieorganiczne?, Jaki pierwiastek biogenny jest najważniejszy?, Wymień pierwiastki biogenne., Podaj przykład mikroelementów., Podaj przykład makroelementów., Są to silne wiązania między dwoma takimi samymi atomami, które posiadają tą samą elektroujemność. Jakiego wiązania chemicznego dotyczy ten opis? , Jaką nazwą nosi wiązanie chemiczne w cząsteczce wody?, Kationy i aniony to elementy charakterystyczne dla jakiego wiązania?, Podaj przykład oddziaływania międzycząsteczkowego., Podaj funkcje Ca w organizmie., Podaj funkcje Na i K w organizmie., Podaj właściwości fizykochemiczne wody., Podział cukrów., Przykład dwucukru., Przykład polisacharydu., Jaki cukier buduje RNA i DNA?, Grupy funkcyjne białek to?, Wiązania charakterystyczne białek., Wiązania charakterystyczne lipidów., Podaj funkcje glukozy w organizmie., Z jakich cukrów prostych zbudowana jest sacharoza?, Jak inaczej nazywamy laktozę?, Podczas barwienia płynem Lugola produkty zawierające skrobię zabarwiają się na jaki kolor?, Do czego służyły odczynniki Fehlinga?, Reakcja otrzymywania tłuszczy to?, Funkcje cholesterolu., Jak nazywamy związek służący do wykrywania lipidów, który pod wpływem ich działania barwi się na czerwono?, Funkcje białek, Białka ze względu na ilość aminokwasów dzielimy na .., Jak nazywają się białka, które do części niebiałkowej dołączają atomy metalu?, Jak nazywają się białka, które do części niebiałkowej dołączają tłuszcze?, Jest to proces nieodwracalnego ścięcia białka., Czym jest wysalanie?, Jak nazywa się reakcja wykrywania białek z użyciem kwasu azotowego, Jak nazywa się reakcja wykrywania białek z użyciem Cu(OH)2, Jakie są struktury białka ze względu na pofałdowanie cząsteczek?, Jakie wiązania stabilizują strukturę 3-rzędową., Czym różni się RNA od DNa?, Ja nazywamy strukturę złożoną z reszty kwasu fosforowego, cukru i zasady?, Ja nazywamy strukturę złożoną z cukru i zasady?, Na czym polega komplementarność zasad w DNA, Rodzaj RNA., Ile wynosi skład procentowy zasad, jeśli A to 18% wszystkich?, Czynniki powodujące denaturację, Gdzie w organizmie znajduje się informacja genetyczna?.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?