1) Komórka Roślinna: a) b) c) d) 2) Mitochondrium: a) b) c) d) 3) Komórka zwierzęca nie ma: a) Jądra Komórkowego b) Cytozolu c) Mitochondriów d) Chloroplastów 4) Jakie kształty mają komórki nerwowe? a) b) c) d) 5) Wskaż wakuolę: a) b) c) d) 6) która komórka z podanych jest bezjądrowa? a) b) c) d) 7) wskaż ścianę komórkową: a) b) c) d) 8) z jakiego cukru zbudowana jest ściana komórkowa komórek grzybowych? a) z glukozy b) z chityny c) z innego cukru d) z sacharozy 9) wskaż nić dna: a) b) c) d)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?