limes - system umocnień wznoszony przez Rzymian na granicy państwa, prowincja - terytorium podbite przez Rzymian i przyłączone do ich państwa, bazylika - budowla pełniąca rolę sądu lub hali targowej, plebejusze - grupa społeczna w starożytnym Rzymie, którą tworzyli ludzie wolni, ale nie posiadający praw obywatelskich, nie mogli obejmować urzędów państwowych, patrycjusze - grupa społeczna w starożytnym Rzymie, którą tworzyli ludzie pochodzący z bogatych i znanych rodów, mieli prawa polityczne i mogli obejmować urzędy , apostołowie - uczniowie Jezusa z Nazaretu, którzy upowszechniali jego naukę, biskup - zwierzchnik gminy chrześcijańskiej, gladiatorzy - w starożytnym Rzymie niewolnicy lub jeńcy wojenni specjalnie szkoleni do walk na arenie, barbarzyńcy - przedstawiciele innej kultury niż rzymska, monoteizm - wiara w jednego boga, politeizm - wiara w wielu bogów, akwedukt - rzymski wodociąg transportujący wodę z górskich źródeł do rzymskich miast, łuk triumfalny - budowla w kształcie bramy, zdobiona płaskorzeźbami, wznoszona dla upamiętnienia wielkich zwycięstw lub innych ważnych wydarzeń, zgromadzenie ludowe - organ władzy decydujący o najważniejszych sprawach w państwie, w jego skład wchodzili wszyscy wolni obywatele, pretor - urzędnik w starożytnym Rzymie pełniący funkcje sądownicze, konsul - urzędnik w starożytnym Rzymie zwołujący obrady senatu i zgromadzenia ludowego, w trakcie wojny dowodził armią, na urząd wybierano dwie osoby , dyktator - urzędnik w starożytnym Rzymie posiadający nieograniczoną władzę, powoływany w przypadku niebezpieczeństwa dla kraju na okres sześciu miesięcy, trybun ludowy - urzędnik w starożytnym Rzymie, który był wybierany przez plebejuszy i reprezentował tę grupę społeczną, kwestor - urzędnik rzymski odpowiedzialny za pobór podatków, legionista - żołnierz piechoty w armii rzymskiej, termy - publiczne łaźnie z basenami i salami do uprawiania sportu, łacina - język, którego używali starożytni Rzymianie, Lacjum - kina geograficzna, zamieszkiwana przez Latynów, w której leżał Rzym,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?