ösz-sze-per-le-ked-tek, az asz-szony tü-zet rak, nem volt mi-ből, vé-ge a nagy sze-gény-ség-nek, be-le-re-kedt, szép asz-szony ült, tün-dér le-he-tett, mó-ku-sos-tul, ki-kap-tam a sár-ból, kí-ván-jon hármat, szempillantásban, leereszkedett, rő-fös kol-bász, felborult a hamuba, hangoskodni, odaforrott, szépszerével, megszomorodtak, lecsippentünk, az egész világ csúfja legyek, megették együltükben, megbékültek, nem veszekedtek, dolgoztak, ma is élnek, ha meg nem halltak.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?