1) Zarzut można a) podnosić b) zanosić c) przenosić 2) Zezwolić na coś warunkowo znaczy zezwolić a) na wszystko b) na określony czas c) według określonych zasad 3) Podmioty mogą w koncentracji ... a) prowadzić b) dokonywać c) uczestniczyć 4) Prosze uzupełnić wyrażenie: Ocena wpływu koncentracji a) w rynku b) na rynek c) do rynku 5) Zaopatrzenia w drewno, węgiel i gaz to inaczej zaopatrzenie w   a) surowce b) produkty c) usługi 6) Proszę uzupełnić wyrażenie: skupienie w ... jednego podmiotu  a) głowach b) rękach c) nogach 7) Pozycja na rynku może być a) zajmująca b) dominująca c) ujmująca 8) Rynek o zasięgu wspólnotowym to rynek a) unijny b) krajowy c) międzynarodowy

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?