Pasha - Židovski blagdan na koji je Isus ustanovio euharistiju, Euharistija - U prijevodu s grč. znači "zahvaljivanje", Janjetina - Meso koje su Židovi jeli na Pashu, Gozba - Zato što se na svetoj Misi molimo, pjevamo, slavimo Boga i radujemo se s drugima, ona se naziva... , Zborna - Molitva u kojoj svećenik sabire sve naše molitve, a moli se na kraju uvodnih obreda, Homilija - Tumačenje pročitanih misnih čitanja, Aleluja - Poklik koji se pjeva prije čitanja Evanđelja, Četiri - Koliko postoji obrazaca za euharistijske molitve?, Epikleza - Molitva tijekom koje se zbiva pretvorba kruha i vina u Kristovo Tijelo i njegovu Krv, Završni obredi - Četvrti dio Euharistije,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?