1) Ποιος παρακίνησε τους Αθηναίους να κατοικήσουν όλοι μαζί; a) Ο Θησέας b) Ο Κόδρος c) Ο Δράκοντας 2) Ποιοι θέλησαν να καταλάβουν την Αθήνα; a) Οι Πέρσες b) Οι Δωριείς c) Οι Θηβαίοι 3) Ο τελευταίος βασιλιάς των Αθηναίων ήταν ... a) ο Δράκοντας b) ο Κόδρος c) ο Θησέας 4) Οι Δωριείς πριν επιτεθούν στην Αθήνα: a) Έκαναν θυσίες στους θεούς. b) Έφτιαξαν στόλο. c) Πήραν χρησμό από το μαντείο των Δελφών. 5) Μετά τη βασιλεία, τι πολίτευμα είχαν οι Αθηναίοι; a) Δημοκρατία b) Τυραννίδα c) Αριστοκρατία 6) Ο λαός της Αθήνας δεν ήταν ευχαριστημένος γιατί... a) ήθελαν να καταλάβουν τη Σπάρτη. b) ήθελαν να κάνουν νέο αποικισμό. c) ήταν φτωχοί και χρεωμένοι 7) Σε ποιον ανέθεσαν οι Αθηναίοι ευγενείς να γράψει τους νόμους; a) Στον Κόδρο. b) στον Δράκοντα c) στον Θησέα. 8) Οι νόμοι του Δράκοντα έμειναν γνωστοί στην ιστορία γιατί... a) ήταν πολύ αυστηροί. b) ήταν πολύ δίκαιοι. c) τους έχουμε ακόμη και σήμερα. 9) Για τους νόμους του Δράκοντα έλεγαν ... a) ότι ήταν γραμμένοι με αίμα. b) ότι ήταν γραμμένοι με μέλι. c) ότι ήταν γραμμένοι με κάρβουνο. 10) Ο Δράκοντας έγραψε τους νόμους το  a) 426 π.Χ. b) 624 π.Χ. c) 624 μ.Χ.

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?