1) Co to jest niepodległość ? a) zależność od innego państwa b) wolność c) miłość do ojczyzny d) nazwa krainy geograficznej 2) Ile lat Polska była pod zaborami ? a) 14 b) 260 c) 56 d) 123 3) Jakie kraje zagarnęły Polskę? a) Rosja, Austria, Prusy b) Niemcy i Węgry c) Rosja i Wielka Brytania d) Kanada i Stany Zjednoczone 4) W którym roku Polska odzyskała niepodległość? a) 1925 b) 1918 c) 1880 d) 1956 5) Kiedy obchodzimy Święto Niepodległości? a) 1 maja b) 13 września c) 11 listopada d) 24 grudnia

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?