1) Израчунај који је број за 5 већи од 2. a) 2 + 5 = 10 b) 2 · 5 = 10 2) Израчунај број који је 4 пута већи од 10. a)  4 · 10 = 40 b) 10 + 4 = 14 3) Миа има 3 шналице, а Ева 2 пута више од ње. Колико шналица има Ева? a) 2 + 3 = 5 b) 2 · 3 = 6 4) Миа има 3 шналице, а Ева 2 за више од ње. Колико шналица има Ева? a) 3 + 2 = 5 b) 2 · 3 = 6 5) Лука има 5 сличица, а Риста за 10 више од њега. Колико сличица има Риста? a) 5 + 10 = 15 b) 10 · 5 = 50 6) Лука има 5 сличица, а Риста 10 пута више од њега. Колико сличица има Риста? a) 5 + 10 = 15 b) 10 · 5 = 50

За толико већи и толико пута већи

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?