1) να σταματάς a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 2) σταμάτα a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 3) γράφεις a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 4) γράφουμε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 5) να γράφεις a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 6) να γράφετε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 7) μιλάμε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 8) να διαβάζεις a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 9) να τραγουδάτε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 10) διαβάζει a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 11) διάβαζε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 12) διάβασε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 13) διαβάστε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 14) να παίζετε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 15) παίζε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 16) παίζουμε a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 17) να ζωγραφίσεις a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 18) αγαπά a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 19) ζωγραφίζουν a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική 20) να αγαπάς a) οριστική b) υποτακτική c) προστακτική

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?