ce este comunicarea în accepțiunea dumneavostră?, cum definiți comunicarea didactică, care sunt caracteristicile unei comunicări didactice eficiente, care sunt elementele componente ale asigurării unei comunicări didactice eficiente, caracteristici și rolul comunicării verbale la clasă, caracteristici ale comunicării nonverbale la clasă, caracteristici ale comunicării paraverbale în asigurarea unei comunicări didactice eficiente, ce este comunicarea pedagogică, argumentati utilizarea discursului didactic în activitatea de predare învățare, relatia de comunicare profesor -elev de tip autocratic, relația de comunicare profesor elev de tip autoritar, relatia de comunicare profesor elev de tip laissez faire, definiți, exemplificați ce sunt ,,barierele în comunicare”, descrieti disfuncționalități ale unei comunicări didactice eficiente.

Comunicarea didactică

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?