"odwilż posewastopolska" w Rosji, Manifestacje patriotyczne w Królestwie Polskim, Branka zarządzona przez Wielopolskiego, Wybuch powstania: utworzenie Tymczasowego Rządu Narodowego, Ludwik Mierosławski dyktatorem, Marian Langiewicz dyktatorem, Romuald Traugutt dyktatorem, dekret o uwłaszczeniu chłopów wydany przez cara, aresztowanie Traugutta, klęska powstania.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?