1) 7 231 - 5 120 =  a) 2 111 b) 3 111 c) 2 112 2) 4 782 - 3 823 =  a) 1 009 b) 959 c) 1 958 3) 8 373 - 5 262 = a) 3 212 b) 3 121 c) 3 111 4) 7 242 - 5 353 =  a) 1 889 b) 1 989 c) 1 999 5) 2 763 + 4 558 = a) 7 231 b) 7 321 c) 6 321 6) 5 382 + 2 485 = a) 7 767 b) 7 967 c) 7 867 7) 10 000 - 1 825 =  a) 8 275 b) 8 175 c) 9 165 8) 7 006 - 2 959 = a) 4 047 b) 4 147 c) 5 037 9) Dacă descăzutul este 3 415, iar restul 1 543, atunci scăzătorul este .....  a) 1 861 b) 1 872 c) 2 872 10) Din suma numerelor 7 132 și 898 scade diferența numerelor 4 731 și 2 845. Vei obține... a) 1 886 b) 6 144 c) 8 030 11) Calculează 2 134 + a + b - 1200, dacă a + b = 3 154 a) 5 288 b) 4 088 c) 4 800 12) Află suma dintre predecesorul și succesorul numărului 2 349. a) 4 697 b) 4 699 c) 4 698 13) La un supermarket s-au vândut într-o zi 3124 kg de zahăr, iar a doua zi cu 1 348 kg mai puțin. Ce cantitate de zahăr s-a vândut în cele două zile? a) 1 776 b) 4 900 c) 4 472

Antrenament pentru weekend

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?