minute - minuta, copy - odpisać, spisać, Can I copy your homework? - czy mogę odpisać twoją pracę domową, Hurry up - pospiesz się, lesson - lekcja, gym - sala gimnastyczna, siłownia, boarding school - szkoła z internatem, canteen - stołówka, library - biblioteka, country - kraj, państwo, answer - odpowiedź, prayer - modlitwa, how many - ile,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?