1) Czy umiesz a) jechać z nami na narty b) chodzi na pierogi? c) chodzę na spacer d) jeździć na nartach? e) idziesz do kina? f) idzie z nami na pierogi? 2) Czy często a) chodzę na spacer b) idziesz do kina? c) chodzisz do kina? d) jechać z nami na narty e) idzie z nami na pierogi? f) chodzi na pierogi? 3) Czy możesz a) chodzę na spacer b) jechać z nami na narty? c) chodzi na pierogi? d) chodzisz do kina? e) idziesz do kina? f) jeździć na nartach? 4) Czy dziś wieczorem a) chodzę na spacer b) chodzi na pierogi? c) idę na spacer. d) jeździć na nartach? e) idziesz do kina? f) chodzisz do kina? 5) Teraz nie mogę, bo a) chodzę na spacer b) jechać z nami na narty. c) chodzi na pierogi? d) spacer. e) idę na spacer. f) chodzisz do kina? 6) Codziennie wieczorem a) idzie z nami na pierogi? b) jechać z nami na narty. c) chodzę na spacer d) idę na spacer. e) chodzi na pierogi? f) idziesz do kina? 7) Czy Ewa dziś a) chodzę na spacer. b) chodzi na pierogi? c) idzie z nami na pierogi? d) jeździć na nartach? e) chodzisz do kina? f) jechać z nami na narty. 8) Czy Tom zawsze a) chodzę na spacer. b) chodzi na pierogi? c) chodzisz do kina? d) idziesz do kina? e) idzie z nami na pierogi? f) jechać z nami na narty.

PUZZLE – iść, chodzić, jechać, jeździć Krok po kroku 1/14

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?