1) U kojem gradu se rodio Herodot? a) Atena b) Halikarnas c) Milet 2) Herodotov jezik mješavina je jonskog, epskog i  a) atičkog dijalekta  b) eolskog dijalekta c) arkadijsko cipričkog dijalekta  3) Kako su aleksandrijski učenjaci nazvali Herodotovo djelo? a) Muze b) Ratovi c) Atena pobjednica 4) Odaberi izvore Herodotove Povijesti. a) Ono što je čuo, vidio i istražio b) Ono što je vidio, istražio i saznao c) Ono što čuo, vidio, istražio i utvrdio istinitim 5) Tko je Herodota nazvao ocem povijesti? a) Horacije  b) Ciceron c) Vergilije 6) Koji povjesničar je slušao Herodotova predavanja? a) Ksenofont b) Hekatej Milećanin c) Tukidid 7) U kojem gradu je Herodot umro? a) Milet b) Turij c) Atena 8) Koja se bitka odigrala 490.g.pr.Kr.? a) Maratonska bitka b) Bitka kod Termopila c) Bitka kod Salamine 9) Tko je bio grčki vojskovođa u bitki kod Termopila? a) Leonida b) Mardonije c) Temistoklo 10) Dopuni stih: O stranče, javi Lakedamonjanima da ovdje ležimo  a) pokoreni pod njihovim zapovijedima  b) pokoravajući se njihovim zapovijedima  c) pokoravajući njihove zapovijedi 

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?