1. versszak - kéréseket tartalmaz, 2. versszak - önjellemzés, 3. versszak - önmagáról szól, büntetést kér, 4. versszak - a bűntelenséget írja le, ez a "vétke", 5. versszak - a költő teljes magánya, egyedülléte, 6. versszak - önfeláldozás,

Illeszd a versszakokat a hozzátartozó strófa tartalmához!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?