Izraelici stają się niewolnikami Egiptu, Nakaz Faraona o zabijaniu nowonarodzonych chłopców izraelskich, Matka ratuje syna , puszczając go w koszyku na Nil, Córka Faraona znajduje dziecko i nadaje mu imię Mojżesz, Mojżesz zabija egipskiego nadzorcę i ucieka z Egiptu na pustynię, Mojżesz słyszy Boga -krzew gorejący.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?