1) Jaką wspólną nazwę określamy trzech najwybitniejszych kompozytorów? a) Super trójka b) Klasycy wiedeńscy c) Klasycy austriaccy 2) Kim był Haydn? a) Kompozytorem b) Wiolonczelistą c) Skrzypkiem 3) W jakim okresie komponował Haydn? a) Renesans b) Romantyzm c) Klasycyzm 4) Które zdjęcie przedstawia Haydna a) b) c) d) żadne, wizerunek jest nieznany 5) Na jakich instrumentach uczył się grać Haydn, podczas uczęszczania do Chóru św. Szczepana w Wiedniu? a) skrzypce, fortepian b) fortepian, flet c) pianino, trąbka 6) Gdzie urodził się Mozart? a) Niemcy b) Włochy c) Austria 7) Który utwór nie należy do Mozarta? a) Dla Elizy b) Msza C-dur c) Czarodziejski flet 8) Ile lat przeżył Mozart? a) 26 b) 35 c) 42 9) Na jakich instrumentach grał Mozart? a) skrzypce, dudy, gitara b) fortepian, gitara, klawesyn c) klawesyn, fortepian, skrzypce 10) Kto otrzymał Order Złotej Ostrogi? a) Mozart b) Beethoven c) Haydn 11) Jaki zawód wykonywał Beethoven? a) malarz, kompozytor b) kompozytor, dyrygent, pianista c) aktor, kompozytor, pianista 12) U szczytu sławy u Beethovena wystąpiły objawy? a) ślepoty b) astmy c) głuchoty 13) Ile symfonii napisał Beethoven? a) 9 b) 104 c) ponad 600 14) Beethoven tworzył: a) koncerty fortepianowe, kwartety smyczkowe b) kwintety smyczkowe, koncerty gitarowe c) Koncerty fortepianowe, koncerty girarowe 15) Gdzie został pochowany Beethoven? a) w Paryżu b) w Wiedniu c) w Warszawie

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?