1) Milyen társadalmi szerkezet volt jellemző a 19. század végén? a) Torlódó társadalom b) Torlaszoló társadalom c) Feudális társadalom 2) Melyik társadalmi réteg tartozott a régi, feudális rendhez? a) Munkásság b) Kispolgárság c) Arisztokrácia 3) Mi az a torlódó társadalom? a) Egymás mellett éltek a feudális és polgárosodó rétegek. b) Kis országban túl sok ember élt. c) Túl sok volt a nemzetiség az országban. 4) Melyik réteg szegényedett el a nemesek közül, de próbálta megőrizni a társadalmi rangját? a) Kispolgárok b) Alkalmazott értelmiség c) Dzsentrik 5) Kik a kubikosok? a) Jómódú arisztokraták b) Földmunkákat végző vándormunkások c) Bankárok, vállalkozók 6) Ki az agrárproletár? a) Mezőgazdasági munkás b) Gyári munkás c) Vasutas 7) Melyik réteghez tartozott egy postás? a) Nagypolgár b) Dzsentri c) Alkalmazott értelmiségi 8) Melyik társadalmi rétegből került ki a legtöbb politikus? a) Középpolgárság b) Arisztokrácia c) Gazdagparasztság

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?