1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. - Wierzę w Boga i oddaję Mu cześć., 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. - Z szacunkiem wymawiam Imię Boga., 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. - W niedziele i święta uczestniczę we Mszy Świętej i odpoczywam., 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. - Kocham i szanuję swoich rodziców, 5. Nie zabijaj. - Troszczę się o życie oraz zdrowie własne i innych., 6. Nie cudzołóż. - Zachowuję czystość myśli, słów i czynów, 7. Nie kradnij. - Dbam o własność cudzą, wspólną i swoją., 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. - Mówię prawdę., 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. - Drugi człowiek nie może być czyjąś własnością; jestem wierny, 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. - Dzielę się z innymi.,

10 PRZYKAZAŃ - przykładowe wyjaśnienie

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?