Eutanasia - „Formă de idolatrie biologică, ce plasează valoarea abstractă a existenței fizice mai presus de nevoile personale și de evoluția spirituală a omului.” (John Breck), Sinuciderea - „Îşi nedreptăţeşte sufletul cel care se grăbeşte să facă aceasta, împiedicând astfel ca sufletul să se îmbunătăţească. Obligat fiind sufletul să părăsească forţat trupul înainte de a se curăţi deplin de răutate, nu poate să fie primit într-un loc curat de răutăţi.” (Platon), Violența - „Pricina gândurilor netrebnice este deprinderea rea, care se naşte din slavă deşartă, din mândrie şi îngâmfare. Slujesc celor spuse înainte: pizma, cearta, mânia, întristarea şi ţinerea de minte a răului.” (Cuv. Talasie Libianul), Deznădejdea - „Să ținem seama că Dumnezeu totdeauna este gata a ierta și pe cel mai mare păcătos, dacă el dă prilej de a fi cruțat, adică dacă vine la pocăință.” (Sf. Ioan Gură de Aur) , Clonarea - „A interveni astfel în creație înseamnă nu numai a forța limitele naturale, dar și o desacralizare a umanului, fiind foarte mare pericolul folosirii acestui experiment în scopul păcatului.” (Diacon Prof. Dr. Andrei Kuraev), Intimidarea - „Cel ce face aceasta se află în suferință. Dar este știut faptul că nimeni, niciodată, nu s-a vindecat rănind pe altul.” (Sf. Ambrozie),

Rolul tinerilor în apărarea vieții

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?