Prije svega - Ante omnia, pokvaren govor - vitiosum sermonem, sa djecom - cum infantibus, roditelji - parentes, moraju izbjegavati - evitare debent., Kad naime - Cum enim, kod roditelja - in parentibus, bude uistinu - verum fuerit, najviše obrazovanja - plurimum educationis, najbolje će obrazovati - optime educabunt., I ne govorim - Nec... dico, samo o očevima - solum de patribus, naime mnogo je doprinijela Kornelija - nam, multum addidit Cornelia, njihova majka - mater eorum, rječitosti braće Grakha - eloquentiae Gracchorum, i druge vrlo časne udate žene - et alias matronas, u ovoj knjizi - in hoc libro, budem spomenuo - commemoravero, Pedagoz,i također - Paedagogi quoque, kad u potpunosti - cum plane, budu bili obrazovani - eruditi fuerint, najveće (najviše) će učinti. - maxime facient., Od grčkog govora - A sermone Graeco, dječaci - pueri, moraju započeti - incipere debent, jer - quia, svima nama - omnibus nobis, latinski (govor) - Latinum, je u upotrebi - in usu est.,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?