Bapa Rasimi membuat sebuah ____ yang cantik. Rasimi dan bapanya membeli anak kambing. Setiap hari, Rasimi memberikan ____ dan sayur-sayuran kepada anak kambingnya. Kambingnya itu ____ dengan cepatnya. Pihak sekolah Rasimi ____ anak kambing daripada Rasimi untuk ____ di zoo mini sekolahnya.

Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?