1) Koliko se godišnjih doba izmijeni u godini? a) 4 b) 7 c) 12 2) Koliko traje svako godišnje doba? a) 1 mjesec. b) 3 mjeseca. c) 4 mjeseca. d) 6 mjeseci. 3) Najhladnije godišnje doba je a) jesen. b) jutro. c) zima. d) proljeće. e) ljeto. f) snijeg. 4) Zima počinje a) 21. 9. b) 21.10. c) 21.11. d) 21.12. e) 21.1. 5) Zimi prethodi a) proljeće. b) jesen. c) ljeto. 6) Prvog dana zime a) noć i dan su jednako dugi. b) dan je najdulji, a noć najkraća. c) noć je najdulja, a dan najkraći. 7) Kada je hladno, kažemo da je a) temperatura visoka. b) temperatura niska. c) temperatura mala. d) temperatura velika. 8) Što nije zimska padalina? a) Tuča. b) Snijeg. c) Susnježica. 9) Ledene iglice koje se primaju na grančice stabala zovu se a) sige. b) inje. c) mraz. 10) Snijeg nastaje kada se u oblaku a) zalede kapljice vode. b) zaledi vodena para. 11) Kristalići leda koji se u obliku ljusaka, iglica, pera ili lepeza primaju na vlati trave i biljke pri tlu zove se a) tuča. b) mraz. c) inje. 12) Ovaj znak upozorava vozače na opasnost od a) padanja snijega. b) lavina. c) poledice. 13) Zimi je golo a) vazdazeleno drveće. b) zimzeleno drveće. c) listopadno ili bjelogorično drveće. 14) Listopadno stablo nije a) orah. b) jabuka. c) hrast. d) smreka. e) javor. f) lipa. 15) Prepoznaj stablo a) Lipa. b) Hrast. c) Bukva. d) Breza. e) Javor. 16) Prepoznaj stablo. a) Lipa. b) Breza. c) Javor. d) Čempres. e) Bukva. 17) Prepoznaj stablo. a) Jela. b) Smreka. c) Javor. d) Bor. 18) Ptica selica nije a) roda. b) vrabac. c) lastavica. d) slavuj. 19) Zimski san spava a) zec. b) jelen. c) divlja svinja. d) medvjed. 20) Zimski san ne spava a) žaba. b) zmija. c) puh. d) zec. e) jež. f) medvjed. 21) Kojoj životinji pripadaju ovi tragovi? a) Jelenu. b) Medvjedu. c) Divljoj svinji. 22) Kojim životinjama pripadaju ovi tragovi? a) Jatu vrapčića. b) Krdu divljih svinja. c) Čoporu vukova. 23) Ovo je hranilište za a) srne, srndače, košute i jelene. b) zečeve. c) medvjede d) ptice. 24) Ovo su hranilice za a) ptice selice. b) ptice stanarice. 25) Prepoznaj pticu. a) Vrabac. b) Lastavica. c) Slavuj. d) Čaplja. 26) Prepoznaj pticu. a) Vrabac. b) Kos. c) Slavuj. d) Roda. 27) Zima će završiti 21.3. Tada će početi a) jesen b) ljeto c) proljeće

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?