1) .נתחיל במשוואות. לפניכם משוואה פתרו אותה ובחרו בתשובה הנכונה a) x=6 b) x=4 c) x=8 d) פסוק שקר e) פסוק אמת 2) :פתרו את המשוואה שלפניכם a) y=34 b) x=36 c) y=36 d) x=45 3) לפניכם משוואה נוספת - פתרו אותה ובחרו בתשובה הנכונה a) x=2 b) x=5 c) x=1 d) x= - 4 4) משוואה אחרונה לפני שעוברים לאלגברה - פתרו a) x=2 b) x=4 c) x= -3 d) x=3 5) ?ועכשיו נעבור לאלגברה לנושא הפונקציות - מהי פונקציה a) היא התאמה המשייכת כל איבר בקבוצה אחת, איבר יחיד בקבוצה השנייה b) היא התאמה המשייכת לכל איבר בקבוצה אחת, שתי איברים בקבוצה השנייה c) אף אחת מהתשובות 6) לפניכם סרטוט של מערכת צירים. מצאו את שיעורי הנקודה שעל הסרטוט ובחרו בתשובה הנכונה a) ( 7 ,3 ) b) ( 3 , 7) c) ( -7 , 3) 7) לפניכם סרטוט נוסף של מערכת הצירים. מצאו את שיעורי הנקודה שעל הסרטוט a) ( -6 , -3 ) b) ( -3 , -6 ) c) ( 3 , 6 ) 8) לפניכם יהיו שלושה סרטוטים של פונקציות. סמנו האם קצב ההשתנות של כל אחד מן הסרטוטים אחיד או לא אחיד - סרטוט 1 a) אחיד b) לא אחיד 9) סרטוט 2 a) אחיד b) לא אחיד 10) סרטוט 3 a) אחיד b) לא אחיד 11) מהו הייצוג האלגברי של פונקציה קווית? בחרו את התשובה הנכונה a) y =b•x+m b) y+b•m=x c) y=m•x+b d) לפונקציה קווית אין ייצוג אלגברי 12) ?בייצוג האלגברי של הפונקציה m מה מייצג a) m = נקודה על גרף הפונקציה b) m = שיפוע הפונקציה c) m= y - נקודת החיתוך עם ציר ה 13) לפי איזו נוסחה אפשר למצוא את השיפוע ע"י שתי נקודות? בחרו את התשובה הנכונה a) b) c) d) 14) ?ועכשיו נעבור לגיאומטריה - תרגול כללי יסוד 1- מהו כלל המעבר a) כל גודל שווה לעצמו b) השלם שווה לסכום כל חלקיו c) שני גדלים השווים לגודל השלישי שווים זה לזה 15) ?כללי יסוד 2- באיזה כלל אפשר להציב במקום גודל מסוים גודל אחר השווה לו כך שהביטוי לא ישתנה a) כלל הכפל b) כלל החיבור c) כלל ההצבה 16) ?כללי יסוד 3 - מהו כלל הכפל a) חיבור גדלים שווים לגדלים שווים נותן סכומים שווים b) חיסור גדלים שווים מגדלים שווים נותן הפרשים שווים c) כפל של גדלים שווים בגדלים שווים נותן מכפלות שוות 17) ?כללי יסוד 4 - איזה ביטוי מתאים לכלל היסוד: כל גודל שווה לעצמו a) AB=BA b) <EBC+<CBD=<CBD+<ABD c) AB=BE+AE 18) מהו תיכון? סמנו את התשובה הנכונה a) הקטע המחבר בין הקודקוד לאמצע הצלע שממול b) האנך היורד מקודקוד המשולש אל הצלע שממול c) קטע היוצא אל הצלע שממול , ומחל את הזווית לשתי זווית שוות 19) מהו חוצה זווית ? סמנו את התשובה הנכונה a) הקטע המחבר בין הקודקוד לאמצע הצלע שממול b) האנך היורד מקודקוד המשולש אל הצלע שממול c) קטע היוצא אל הצלע שממול , ומחל את הזווית לשתי זווית שוות 20) לפניכם יוצגו שלושה סרטוטים. סמנו בכל סרטוט האם הקטע שמסומן עליו הוא תיכון/ חוצה זווית / גובה - סרטוט 1 a) תיכון b) חוצה זווית c) גובה 21) סרטוט 2 a) תיכון b) חוצה זווית c) גובה 22) סרטוט 3 a) תיכון b) חוצה זווית c) גובה 23) ?שאלה אחרונה - האם אתם אוהבים לשחק מתמטיקה a) כן b) לא

משחקים מתמטיקה לכיתה ח

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?