1) Duas horas didici. U ovoj rečenici nalazi se: a) akuzativ mjesta b) akuzativ vremena c) akuzativ cilja 2) Discipuli Romam eunt. U rečenici nalazimo: a) Ak cilja b) ak mjesta c) ak direktnog objekta 3) Discipulus librum habet. U rečenici nalazimo: a) ak mjesta b) ak direktog objekta c) ak vremena 4) Liber Ciceronis, orbis Romanorum...U sintagmama vidimo: a) posvojni genitiv (kao atribut) b) subjektni genitiv c) genitiv svojstva 5) Militis est pugnare. Militis je genitiv: a) Posvojni genitiv kao predikat uz gl.esse b) objektni genitiv c) genitiv svojstva 6) Homo magnae fotitudinis. Genitiv: a) genitiv svojstva b) objektni genitiv c) genitiv sjećanja 7) Non scholae sed vitae discimus. Dativ: a) dativ koristi b) dativ objekta 8) Patri est domus. Patri est je: a) dativ objekta b) Posvojni dativ uz gl.esse 9) Amicus mihi epistulam misit. Mihi je dativ: a) dativ objekta b) dativ koristi ili štete c) posvojni dativ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?