Procesja i śpiew na wejście, Znak krzyża, Pozdrowienie - Pan z wami, Ucałowanie ołtarza i pozdrowienie zgromadzonego ludu, Akt pokuty- przepraszamy Boga za nasze grzechy, Odśpiewanie "Panie zmiłuj się nad nami", Uwielbienie Boga hymnem "Chwała na wysokości", Kolekta- kapłan mówi "Módlmy się..." i unosi ręce przedstawiając nasze prośby Bogu,

Obrzędy wstępne Mszy Świętej :)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?