1)  מה השורש של קפצנו a) ק.פ.נ b) ה.ל.כ c) ק.פ.ק d) ק.פ.צ e) ק.פ.ו f) ק.פ.פ 2) מה השורש של בנינו a) ב.נ.י. b) ב.נ.ה. c) ב.נ.ו. d) ב.נ.א e) י.נ.ו. f) ב.נ.נ 3) מה השורש של אמרנו a) א.מ.ר b) ר.נ.ו c) ה.מ.ר d) מ.ר.נ e) ע.מ.ר f) א.מ.ו 4) מה השורש של ניגנו a) נ.ג.נ b) נ.ג.ו c) נ.י.ג d) ג.נ.ו e) ג.נ.נ f) נ.ו.ג. 5) מהשורש של שמחנו a) ש.ח.נ b) ש.ח.ו c) מ.ח.נ d) מ.נ.ו e) ח.נ.ו f) ש.מ.ח 6) מה השורש של שחקנו a) נ.ו.ח. b) ש.ק.ו c) ק.ח.ש d) ח.ק.ו e) ש.ח.ק f) ש.ח.נ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?