monogamija  - brak između jednog muža i jedne žene, geometrija  - grana matematike, arheologija  - proučavanje civilizacija i života ljudi u prošlosti, autotrofan  - koji ima svojstvo da sam stvara od anorganskih organske spojeve, megaloman  - umišljena veličina, litosfera - stjenovit kameni Zemljin ovoj,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?