1) Kamu sedang makan ______? a) siapa b) bila c) apa 2) Nabila membaca buku cerita di ______? a) mana b) berapa c) apa 3) _____ nama adik kamu? a) Apakah b) Siapakah c) Bilakah 4) ______ hari jadi kamu? a) Bilakah b) Di manakah c) Siapakah 5) _____ adik kamu menangis? a) Siapakah b) Apakah c) Mengapakah 6) Nenek sedang bercakap dengan _______? a) siapa b) apa c) bila 7) _______ harga baju kurung itu? a) Berapakah b) Apakah c) Siapakah 8) Ibu Rani membeli _____ di pasar raya? a) apa b) bila c) siapa 9) _____ yang membuang sampah di kelas? a) Siapakah b) Apakah c) Berapakah 10) _______ nama kucing kesayangan kamu? a) Siapakah b) Apakah c) Bilakah

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?