Ζεὺς δὲ γαμεῖ μὲν ____, καὶ τεκνοῖ Ἥβην, Εἰλείθυιαν καὶ ____, ἀλλὰ εἰς λέχον πολλῶν ἀθανάτων θεῶν βαίνει. ἐκ μὲν οὖν Θέμιδος τῆς Οὐρανοῦ γεννᾷ Ὥρας καὶ Μοίρας, ἐκ Διώνης δὲ ____, ἐκ δὲ Δημητρὸς ____, ἐκ δὲ Μνημοσύνης Μούσας.Ἥρα δὲ χωρὶς εὐνῆς ____ τίκτει. ὁ μὲν Ἥφαιστος τὴν Ἥραν ἐκ δεσμῶν ἐλευθεροῖ. Διότι ῥίπτει Ἥφαιστον ἐξ οὐρανοῦ ____. Ὁ Ἥφαιστος εἰς Λῆμνον τὴν νῆσον πίπτει καὶ χωλὸς γίγνεται. Ἡ Μῆτις μεταβάλλει εἰς πολλὰς ἰδέας καὶ οὕτως διαφεύγει τοῦ Διὸς εὐνὴν. Ὁμῶς ἔγκυος γίγνεται. Ὁ δε Ζεὺς ____ καταπίνει. Αὐτὰρ ὅτε ὁ τῆς γενέσεως χρόνος ἵκει, ____ τῇ πελέκει τὴν κεφαλὴν πλήττει καὶ ἐκ κορυφῆς ____ σὺν ὅπλοις θρῴσκει.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?