deponij - odlagalište smeća, edukacija - obrazovanje, emisija - odašiljanje svjetlosne, zvučne, električne energije,plinova..., feminizam - pokret za prava žena, fratar - redovnik nekog katoličkog reda, obično se odnosi na franjevce, iluminacija - jarka rasvjeta u svečanim prilikama, instruirati - poučavati, davati upute, iritirati - smetati, patriotizam - domoljublje, porta - vrata, populacija - stanovništvo, terarij - posuda, mjesto za gmazove i vodozemce,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?