1) Τι είναι τρίγωνο; a) b) c) 2) Τι είναι κύκλος; a) b) c) 3) Τι είναι τετράγωνο; a) b) c) 4) Τι είναι ορθογώνιο παραληλόγραμμο; a) b) c)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?