protohistorija - svako razdoblje na iskonu povijesti nekog naroda, deuteropatija - bolest koja je sekundarne naravi u odnosu na neku drugu, tritanopija - djelomična sljepoća za boje, tetraedar - tijelo omeđeno s četiri jednakostranična trokuta, pentagon - peterokutna zgrada blizu Washingtona, heksafora - zidna ploha s nizom od šest niša, heptakord - niz od sedam dijatonskih tonova, oktogon - središnja građevina osmerokutnog tlocrta, eneaeterida - u antičkoj grčkoj kronologiji razdoblje od osam godina, dekada - razdoblje od deset godina,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?