τοὺς - ἄνδρας, τῷ - ἀξιώματι, τὸν - ἄνακτα, οἱ - μνηστῆρες, τοῦ - πατρός, τὸ - ἅρμα, τὴν - θυγατέρα,

Tantal i Pelop_vježba III. deklinacije 2

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?