1) Η εικόνα αυτή μας δείχνει τον κύκλο του νερού a) ΝΑΙ b) ΟΧΙ 2) Τα σύννεφα δημιουργούνται από το νερό της θάλασσας που εξατμίζεται. a) ΝΑΙ b) ΟΧΙ 3) Το νερό της βροχής δημιουργεί λίμνες και ποτάμια. a) ΝΑΙ b) ΟΧΙ 4) Η βροχή είναι χρήσιμη μόνο για τους ανθρώπους. a) ΝΑΙ b) ΟΧΙ 5) Ποιο σχήμα δημιουργείται καθώς κινείται το νερό; a) ΚΥΚΛΟΣ b) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 6) Τελικά τελειώνει ποτέ το νερό στη Γη;  a) ΝΑΙ b) ΟΧΙ

Επανάληψη και κύκλο του νερού

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?