Hera koja šalje zmije - Ἥρα τοὺς δράκοντας πέμπουσα, Hera koja uništava dijete - Ἥρα τὸν παῖδα διαφθείρουσα, Dječak koji uništava zmije - Ὁ παῖς τοὺς δρᾶκοντας διαφθείρων, Dječak koji otima lava - Ὁ παῖς τὸν λέοντα ἀναιρῶν,

Heraklo 2_Spoji izraz i značenje

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?