Broker informacji (infobroker lub researcher) - Zajmuje się wyszukiwaniem, przetwarzaniem i przedstawianiem informacji., Personal Shopper - Osobisty doradca do spraw zakupów i stylista, który projektuje nowy wizerunek klienta; dokonuje zakupów (wraz z klientem lub samodzielnie) zgodnych z upodobaniami, potrzebami i sylwetką klienta., Teletutor/ Teleedukator - Zajmuje się kształceniem na odległość (w formach szkolnych i pozaszkolnych); prowadzi zajęcia metodą synchroniczną (bezpośredni kontakt z uczącym się za pomocą interaktywnych łączy informatycznych) oraz asynchroniczną (wymiana materiałów edukacyjnych bez kontaktu w czasie rzeczywistym)., Traffic manager - Zajmuje się obserwowaniem ruchów na stronie internetowej, analizą aktywności internautów., Brokerka prywatności - Pomaga zarządzać osobistymi danymi tak, by ich udostępnianie przyniosło klientowi korzyść (np. zgoda na udostępnianie numeru telefonu za dostęp do ciekawych promocji). Doradza także, jakie informacje lepiej zachować dla siebie i nie udostępniać ich pochopnie, np. PESEL dane dotyczące chorób. Pomaga skonfigurować urządzenia mające dostęp do sieci., Zadziczaczka - Przywraca naturalny stan obszarom zdegradowanym w wyniku działalności człowieka (po np. górnictwie, przemyśle, rolnictwie monokulturowym itp.). Planuje kolejne kroki tego procesu., Olfaktoniczka - Zajmuje się projektowaniem i programowaniem systemów i narzędzi podłączonych do urządzeń takich jak konsole, komputery, smartfony, które będą wytwarzać w użytkownikach wrażenia zmysłowe (np. zapach palonych opon w grach– wyścigach czy zapach piernika w reklamie produktów świątecznych), Cool hunterka - Zajmuje się przewidywaniem tego, co będzie modne w najbliższych sezonach oraz jakie potrzeby i zainteresowania będą mieli klienci,

Zawody przyszłości - dopasuj opis zawodu do nazwy

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?