1) Koji od ovih su padeži? a) prijedlozi,prilozi b) veznici,čestice c) nominativ,genitiv,dativ,akuzativ,vokativ,lokativ,instrumental d) Tko? Što? e) glagoli i pridjevi f) imenice 2) Na koje pitanje odgovara lokativ? a) S kim? S čim? b) Tko? Što? c) Kako si? d) imenice e) na,o,po,pri,prema,u,komu?,čemu? f) zbirne imenice 3) Jesu li padeži promjenjiva ili nepromjenjiva vrsta riječi? a) promjenjiva b) nepromjenjiva c) oba dvoje 4) Kako se zove njihova cjelina? a) Sklonidba imenica b) Zbirne imenice c) Padeži 5) Koji je drugi naziv za sklonidbu? a) nominativ b) padeži c) deklinacija 6) Kako se zovu različiti oblici imenica? a) imenice b) sklonidba imenica c) genitiv i akuzativ d) padeži 7) Padeži mogu biti u množini. a) da b) ne 8) Kako označavamo kratice padeža za jedninu? a) velikim tiskanim slovima b) malim pisanim slovima 9) Na koja pitanja odgovaraju genitiv? a) Što hoćeš? b) Oj! Ej! c) od, do d) Koga? Čega? 10) Iz kojeg predmeta se uče padeži? a) informatika b) matematika c) glazbeni d) povijest e) hrvatski f) geografija

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?