1) Does this bus go to.....? a) Czy ten pociąg jedzie do....? b) Czy ten autobus jedzie do....? c) Czy ta taksówka jedzie do....? 2) Does this train go to.....? a) Czy ten autobus jedzie do....? b) Czy ta taksówka jedzie do....? c) Czy ten pociąg jedzie do....? 3) Does this taxi go to....? a) Czy ta taksówka jedzie do....? b) Czy ten autobus jedzie do...? c) Czy ten pociąg jedzie do....? 4) No, it doesnt't. a) Tak, jedzie. b) Nie , nie jedzie. c) Tak, nie jedzie. 5) You want the number 24. a) Potrzebujesz jechać numerem 24. b) Potrzebujesz jechać innym numerem. c) Potrzebujesz jechać rowerem. 6) Can I have a ticket to the city centre? a) Czy mogę bilet do szkoły. b) Czy mogę bilet do centrum miasta? c) Czy mogę bilet na ulicę Queen? 7) Yes, it does. a) Tak , jedzie. b) Tak, nie nie jedzie. c) Tak, nie pojedzie. 8) single ticket a) bilet w dwie strony b) bilet w jedną stronę c) bilet całodniowy 9) return ticket a) bilet w dwie strony b) bilet w jedną stronę c) bilet całodniowy 10) When's the next train to...? a) Kiedy jest następny autobus do...? b) Kiedy jest następny samolot do..? c) Kiedy jest następny pociąg do...? 11) When's the next bus to...? a) Kiedy jest następny autobus do...? b) Kiedy jest następny samolot do..? c) Kiedy jest następny pociąg do...? 12) When's the bext plane to...? a) Kiedy jest następny autobus do...? b) Kiedy jest następny pociąg do...? c) Kiedy jest następny samolot do...? 13) Can I have a ticket to Queen Street? a) Czy mogę bilet na ulicę Queen? b) Czy mogę bilet do centrum miasta? c) Czy mogę bilet do szkoły 14) It's at two o'clock. a) Jest o godzinie trzeciej. b) Jest o godzinie drugiej. c) Jest o godzinie piątej. 15) It's at five o'clock. a) Jest o godzinie piątej. b) Jest o godzinie trzeciej. c) Jest o godzinie drugiej. 16) It's at four o'clock. a) Jest o godzinie trzeciej. b) Jest o godzinie piątej. c) Jest o godzinie czwartej. 17) It's half past four. a) Jest o 6.30. b) Jest o 4.30. c) Jest o 1.30. 18) It's half past one. a) Jest o 4.30. b) Jest o 1.30. c) Jest o 6.30. 19) It's half past seven. a) Jest o 7.30. b) Jest o 4.30. c) Jest o 8.30.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?