1) ODABERI ŽIVA BIĆA ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA) a) KAMENJE b) LJUDI c) MORSKE KAPLJICE d) ŽIVOTINJE e) BILJKE f) OBLACI 2) PRIRODA JE ( JEDAN ODGOVOR TOČAN) : a) ŽIVA ILI NEŽIVA b) PRIRODNA ILI NEPRIRODNA 3) NEŽIVOJ PRIRODI PRIPADAJU ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA): a) LJUDI b) PIJESAK c) MJESEC d) ŽIVOTINJE e) VODA f) ZRAK 4) PRIRODNE POJAVE SU ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA) : a) SNIJEG b) KUĆE c) VJETAR d) KIŠA e) LJULJAČKA 5) ODABERI ŽIVO BIĆE, BILJKU ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA) a) VISIBABA b) KOKOŠ c) JABLAN d) GUŠTER e) BOR f) LJUBIČICA 6) ODABERI ŽIVO BIĆE, ŽIVOTINJU ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA) a) MAČKA b) ŠAFRAN c) KONJ d) PAPIGA e) BREZA f) MAJMUN 7) ŽIVOT BILJKE POČINJE OD ( JEDAN ODGOVOR): a) CVIJETA b) SJEMENKE c) LISTA 8) DA BI BILJKA NARASLA, POTREBNO JE ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA): a) VAZA b) SVJETLOST I TOPLINA c) KERAMIČKA POSUDA d) TLO, VODA I ZRAK e) ČOVJEK 9) OD KOJIH TVARI JE IZRAĐEN AUTOMOBIL ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA): a) METAL b) PLASTIKA c) TKANINA d) GUMA e) STAKLO f) ZEMLJA 10) KOJE TVARI SU POTREBNE DA BI SE NAPRAVIO BICIKL ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA): a) GUMA b) TKANINA c) METAL d) ZRAK e) STAKLO f) PLASTIKA 11) KOJI PREDMET JE NAPRAVLJEN SAMO OD STAKLENE TVARI ( JEDAN TOČAN ODGOVOR): a) ČAŠA b) STOLAC c) TELEVIZOR 12) ODREDI SVOJSTVO ŽLICE ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA) a) HRAPAVA b) METALNA c) GLATKA d) MEKANA e) RASTEZLJIVA 13) ODREDI SVOJSTVO GUMICE ( VIŠE TOČNIH ODGOVORA):  a) GLATKA b) MEKANA c) ČVRSTA d) HRAPAVA e) DRVENA f) SAVITLJIVA

ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?