Plany małżeńskie Cześnika. , Papkin w roli swata., Przyjęcie przez Podstolinę oświadczyn Raptusiewicza., Schadzka Klary i Wacława., Bójka o mur., Wacław jeńcem Papkina. , Łapówka od syna Rejenta dla wiernego sługi Cześnika., Spotkanie Wacława z Podstoliną - dawną kochanką., Oświadczyny Papkina i warunki Klary., Zgoda Podstoliny na oświadczyny Cześnika., Wysłanie Papkina do Rejenta z poselstwem., Pisanie pozwu sądowego przez Rejenta., Zmuszanie Wacława do małżeństwa z Podstoliną., Przybycie Papkina do Rejenta z wyzwaniem na pojedynek od Cześnika., Zdrada Podstoliny - przystanie na ślub z Wacławem., Powrót Papkina z wieścią o planie Rejenta., Uknucie intrygi przez Cześnika w akcie zemsty., Przybycie Rejenta do domu Cześnika w związku z pojedynkiem., Ślub Wacława i Klary., Pojednanie zwaśnionych rodów..

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?