1) ἐόντα a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 2) ἔφατο a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 3) ἠτίμησεν a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 4) ἔτεκες a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 5) ἑλών a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 6) ὄφελλεν a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 7) ἔκλυε a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 8) στενάχων a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 9) δύνασαι a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 10) καθέζετο a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 11) ἐλθοῦσα a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta 12) λαβέ a) oblici prezenta b) oblici aorista c) oblici imperfekta

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?